ONZE DIENSTEN

Financieel management

ALGEMEEN BOEKHOUDEN            

Boekhouding van éénmanszaken, handelszaken en productie-ondernemingen

KOSTPRIJSBOEKHOUDEN            

Kostprijsberekening in handelszaken en productie-ondernemingen

FISCALITEIT                

Actuele aspecten van BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit

CONSOLIDATIE                                    

Consolidatieprincipes en consolidatietechnieken voor groepsstructuren

BEDRIJFSFINANCIERING

Beoordeling investering vóór verwerving
Kapitaalkost met sectoraal risico
Kapitaalstructuur (indeling)                                    
Financieringsmodaliteiten (opties)
Financieringsstructuur (ondernemingsstabiliteit)

BEHEERSCONTROLE

Beheersstructuur (volgens doel-middelen-bepaling)                                        
Beheercentra (verantwoordelijkheidscentra)
Budgetanalyse en prognose (verschillenanalyse en projecties)
Prijszetting (marktvorm, intern, extern en transferpricing)
Balans scorecard (meten klanten, interne processen, innovatie en leerprocessen, financiële resultaten)
Bedrijfscultuur (keuze, implementatie, beloning)
Rol van de controller

ECONOMETRIE

Regressieanalyse (variabelen) en relationeel onderzoek (verbanden)

FINANCIELE ANALYSE

Basisanalyse (klassieke ratio analyse)
Gevorderde analyse (ratio analyse met focus op rendabiliteit eigen vermogen, aandeelhouderswaarde)
Credit rating analyse (onderzoek kredietwaardigheid)
Consolidatie analyse (ratio’s consolidatieresultaten)

STRATEGIEBELEID

Richting, omgevingsanalyse, competitief voordeel, wendbaar ondernemen, internationalisatie, ethiek, interne operaties, leiderschapsstijl

STATISTIEK

Statistische vraagstukken met parameterbepaling
Tests in functie van type variabelen

FINANCIELE WISKUNDE

Intrestberekening    
Discontoberekening
Annuïteiten
Leningen
Obligaties
Vorderingen

IFRS <> BE GAAP

Rapportage in België
Rapportage in de EU

VOORBEREIDING AUDIT

Opbouw oprichting, due diligence, kapitaalverhoging, inbreng, fusie, splitsing
Inherente berekeningen

WAARDERING VAN DE ONDERNEMING

Technieken voor de waardebepaling van uw handelszaak of onderneming